logo
买码之前先上 754668.com 这里期期大公开

---------------------------

047期:吃草菜肉肖【吃肉吃菜】马20

---------------------------

048期:吃草菜肉肖【吃草吃肉】猴30

---------------------------

049期:吃草菜肉肖【吃菜吃草】马08

---------------------------

050期:吃草菜肉肖【吃草吃肉】?00

---------------------------

吃菜: 鼠猴鸡猪

吃草: 牛兔马羊

吃肉: 虎龙蛇狗


六合无绝对,公式仅供参考,对错勿怪